intake

 

Voorafgaand aan de eerste behandeling hebben we een kort intakegesprek. Deze tijd staat los van de behandeltijd. Algehele gezondheid en specifieke klachten worden doorgenomen aan de hand van een vragenlijst. Relevante onderwerpen zoals de aanvang van de klacht en het verloop hiervan, factoren die de klacht verergeren of verbeteren, ziektehistorie, medicijngebruik, leefstijl, stressfactoren, uw priv├ę- en werksituatie kunnen aan bod komen. Tijdens het eerste consult vult u tevens een standaard behandelovereenkomst in, zoals gehanteerd door de Beroepsverening, zodat ik alle gegevens compleet heb.

werkwijze

 

Ik heb de beschikking over meerdere methodieken die ik afzonderlijk of in combinatie met elkaar kan gebruiken, afhankelijk van een eventuele klacht. Een klacht kan ook onderzocht en behandeld worden vanuit een holistisch perspectief.Het fysieke lichaam, de geest, emoties en gedachten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Spanning uit zich in het lichaam. Het lichaam biedt een prachtige ingang om de balans weer te herstellen. Voor uw eigen stuk kunnen adviezen worden gegeven op het gebied van klachtonderhoudende factoren, (yoga)oefeningen, ontzuring en ontgifting, meditaties, emotiemanagement en stresshantering.

Een ontspanningsmassage zonder intake behoort ook tot de mogelijkheden.

contra indicaties

 

Massage is voor alle leeftijden en voor iedereen. In sommige gevallen is het beter van niet, omdat het lichaam dan teveel prikkels krijgt. Het verwerken daarvan kost energie, die soms elders voor herstel in het lichaam nodig is, zoals bij:
 • pathologische (ziekelijke) afwijkingen
 • koorts (verhoogde stofwisseling)
 • zeer slechte algemene gezondsheidstoestand
 • extreme vermoeidheid
 • pijnen, uitgezonderd spierpijn (zowel algeheel als plaatselijk)
 • steenpuisten (besmettings- en uitbreidingsgevaar)
 • infectieziektes zoals griep en verkoudheid
 • hartklachten
 • letsel aan skelet (gewrichtsproblemen, kneuzingen, botbreuken)
 • bij acute ontstekingen en ontstekingsprocessen
 • bij huidallergie├źn
 • onlangs geopereerd zijn
 • problemen van psychiatrische aard
 • bij een gevorderde zwangerschap
 • spataderen
 • bij gebruik van bewustzijnsonderdrukkende medicijnen, drugs, alcohol, antibiotica of bloedverdunners

Manuele lymfedrainage kan niet worden ingezet bij acute infecties, acute trombose en bij tuberculose.

beroepsvereniging

 


Als paramedisch natuurgeneeskundig therapeute ben ik aangesloten bij een Beroepsvereniging. Ik voldoen daarmee aan de kwaliteitseisen en praktijkvoering zoals die aan zorgverleners gesteld worden.

klant- en tuchtrecht

 

Als paramedisch natuurgeneeskundig therapeut beschik ik over een aansluiting bij een geschillencommissie waardoor ik tegemoet kom aan de eis zoals die door de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) verplicht wordt gesteld.

AVG

 

De nieuwe Europese Privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, geldt vanaf 25 mei 2018. Onze Privacy Verklaring kunt u lezen door hier te klikken. Deze verklaring beschrijft welke van uw persoonsgegevens we verwerken en voor welke doeleinden. De verklaring vat ook samen welke rechten u heeft met betrekking tot deze gegevens. De AVG komt in de plaats van de oude Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp).